Nuomos verslui

Įveskite tvarką savo nuomojamų daiktų ūkyje!

Naudodamiesi išmania nuomos valdymo sistema, Jūs:

  • Kursite pažangios įmonės įvaizdį
  • Mažiau laiko skirsite ritininiam darbui SF rašymui, sutarčių sudarymui,  o daugiau laiko vertę kuriančiai veiklai
  • Atsisakysite popierinių nuomos dokumentų – visi jie bus lengvai pasiekiami elektronine versija sistemoje
  • Įvesite tvarką ūkyje, greičiau orientuositės, užkirsite kelią piktnaudžiavimams
  • Tikslingai vykdysite ūkio plėtrą, laiku užtikrinsite profilaktiką.
  • Matysite sistemiškas žinias apie klientus, o tai – bene brangiausias kiekvienos įmonės turtas.

Svarbiausi funkcionalumai

Klientų bazė – visa nuomos istorija, turima nuolaida, skolos limitas,  skolos likutis ir pradelsta skola,  

Įrankių bazė, pagal grupes ir rūšis ir korpuso numerius Paslaugos ir prekės skirtos parduoti.  

Skaitmeninių perdavimo formavimas ir pasirašymas planšetėje.   

Galimybė prisegti nuotraukas išdavimo ir gražinimo metu

Automatinis SF formavimas gražintiems įrankiams ir tiems įrankiams kurie yra dar pas klientą (Ilgalaikė nuoma)  

Skolų valdymas – banko importas, uždengimas išrašytų SF, naujų išdavimų blokavimas praterminavusiems klientams  

Nuomos analitika 

Nuomos paslaugų valdymas

Privalumai:

 • Greitai ir patogiai išduodami ir priimami nuomojami daiktai.
 • Visada tvarkingi nuomos dokumentai (priėmimo perdavimo aktai, sąskaitos faktūros ir kt.).
 • Užtikrinamas įsipareigojimų vykdymas: visada matysite aktualų sandėlyje esančių daiktų sąrašą. Priimdami užsakymą ir matydami, kad reikiamų daiktų nėra, galėsite iš anksto jų nupirkti arba subnuomoti (šis punktas galioja tik projektinei nuomai).
 • Matysite kiekvieno turimo  daikto istoriją – kiek ir kam jis buvo išnuomotas. Tai padės tikslingai planuoti ūkio papildymą ir laiku vykdyti profilaktiką.
 • Sąskaita faktūra išrašoma kas mėnesį už klientų objektuose esančių daiktų (įrangos nuomą).

Nuomos projektai

Kada tai aktualu?

Kai vienu kartu nuomojama daug įvairios įrangos, o projektų vykdoma tik keletas.  Pavyzdžiui:

 • Pastolių, tvorų klojinių nuoma.
 • Scenos, garso ir apšvietimo įrangos nuoma.

 

 

Įrangos nuoma

Kai nuomos transakcijų būna daug, tačiau daiktų kiekvienoje iš jų nėra itin daug. Pavyzdžiui:

 • Įrankiai.
 • Dviračiai, motoroleriai, riedžiai.

 

Technologija

SuiteCRM Crm sistema, papildyta tikslingai nuomos paslaugų teikėjams reikalingais funkcionalumais.

 

Kainodara

Nuomos paslaugų valdymo dalis – 75 € / mėn. 1 nuomos taškui, neribojant vartotojų skaičiaus.

Nuomos paslaugų mokymai, duomenų importas ir pradinis konfigūravimas – 200 €.

 

 

 

*visi pavyzdžiai yra realūs, todėl kai kuri konfidenciali informacija nėra atvaizduojama.

 

Nuomos analitika

Siūloma nuomos analitikos paslauga veikia tiek su mūsų kurtomis, tiek su trečiųjų šalių nuomos valdymo sistemomis, kurių duomenys apie nuomos operacijas yra naudojami. Naudodamiesi šiuo produktu, Jūs matysite:

 • Kokia turimos įrangos investicijų grąža.
 • Koks turimos įrangos patikimumas.
 • Kaip kito pardavimai, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • Koks gautas pelnas pagal sandorio dydį, trukmę, įrangos rūšį.
 • Kaip kinta kiekvieno kliento apyvarta, palyginus su praeitu mėnesiu ar praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • Kas yra TOP 20 proc. Jūsų klientų / įrangos, kokia jų dalis bendroje apyvartoje
 • Kaip pardavimų apimtis pagal įrangos rūšis keičiasi skirtingais metų mėnesiais

 

Kaina

Nuomos analitikos sistema – 90 € / mėn.

Duomenų importavimas ir konfigūravimas iš Jūsų naudojamos nuomos valdymo sistemos – 120–250 €.